Rekisteriseloste


Rekisteriseloste
Laadittu 11.11.2010
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.
JTSec Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

1. Rekisterinpitäjä
JTSec Oy
Merituulentie 424
48310 KOTKA

y-tunnus: 2258099-0
puh. 044 2010785

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Topias Nurmi
JTSec Oy

puh. 044 2010785

3. Rekisterin nimi
JTSec Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
JTSec Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilö- ja asiakastietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaiden palveluiden ylläpitämiseen, laskutukseen sekä muihin rekisterinpitäjän rinnastettavissa oleviin palveluihin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ja kerätään henkilö- ja asiakastietoja JTSec Oy:n tuottamien palveluiden ylläpitämistä edellyttävällä tavalla. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan osoite- ja laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä tallentaa asiakassuhteesta ne tiedot, jotka asiakas itsestään ilmoittaa sopimuksen tekohetkellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen luovutuksia tai siirtoja ei suoriteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
JTSec Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän suojattuun ja varmennettuun tietojärjestelmään. Järjstelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat fyysisesti lukitussa ja vartioidussa tilassa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja sen tulee olla allekirjoitettu kirjallinen kielto, josta käy ilmi rekisteröidyn nimi, henkilö- tai y-tunnus ja päiväys.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja sen tulee olla allekirjoitettu kirjallinen pyyntö, josta käy ilmi rekisteröidyn nimi, henkilö- tai y-tunnus ja päiväys.

11. Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilö- tai asiakastiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.